[ Oltidsspor - Tokkendrup]

Oltidsspor - Tokkendrup

I forbindelse med andet anlægsarbejde fandt man før historisk bebyggelse. Det drejede sig om bygningsrester fra Tragtbægerkultur, yngre førromersk og ældre romersk jernalder, efterreformatorisk og nyere tid” Bebyggelse - Yngre stenalder Bebyggelse - Førromersk jernalder Bebyggelse - Romersk jernalder Bebyggelse - Nyere tid

Læs mere om Oltidsspor - Tokkendrup på 1001fortællinger.dk