[ Kørup Slot]

Kørup Slot

Kørups historie er stærkt præget af sit tilhørsforhold til adelslægten Podebusk, der fra starten af 1400-tallet til slutningen af 1700-tallet ejede gården. Fra 1810 indgik Kørup i grevskabet Roepstorff sammen med Egebjerggård og Sukkerhuset i Odense. Kørups ældste hovedbygning udgør i dag…

Læs mere om Kørup Slot på 1001fortællinger.dk