[ Otterup Kirke]

Otterup Kirke

Kirken ligger i tidligere Lunde Herred, i Fyns stift samt Bogense provsti. Den ligger i den nordlige del af byen. En hvidkalket kirke, der i sin kerne er en romansk granitkvaderkirke, opført på en profileret dobbeltsokkel. Allerede i middelalderens slutning har det været nødvendigt at omsætte størstedelen af skibets ydermure med rig anvendelse af munkesten, og der er derfor ingen af de oprindelige detaljer tilbage. Formentlig ved samme lejlighed blev det romanske kor nedrevet og et nyt langhuskor opført i skibets bredde. Materialet er næsten udelukkende genanvendte romanske granitkvadre. Korgavlen er senere ommuret og har trappegavl med rundbuede højblændinger. Det anselige vesttårn, af munkesten, med smukke kamgavle og trappehus i syd, er tilføjet i sengotisk tid. Tårnets overhvælvede underrum har bred, spidsbuet arkade mod skibet. Kor og skib har ottedelte krydshvælv fra o.1500. Altertavlen er et maleri af Ellen Hofman-Bang fra 1951. Prædikestolen er fra 1616 og bærer våben for Joh. Friis og Karen Krabbe. I 1699 blev tårnrummet indrettet til gravkapel for Christoffer Sehested og familie. I 1914 blev kisterne flyttet til det nybyggede nordkapel. Det sengotiske våbenhus ved sydsiden er sammenbygget med et venterum, under fælles svungen kamgavl i enkel renæssancestil fra 1650. Jacob Madsen meddeler 1590, at kirkens kalkhus er »bygget udi våbenhuset«, og på hans skitse ses, at anlægget også da havde to døre i gavlen. Fra nyere tid stammer stræbepillerne ved kirkens flankemure.

Læs mere om Otterup Kirke på 1001fortællinger.dk