[ Ølund/Lammesø]

Ølund/Lammesø

Sådan lyder overskriften på bogen, der er skrevet af Aage V. Jensens Naturfond. Fondet har lidt efter lidt erhvervet flere og flere ha af områdets landbrugsdyrkede jord - med det formål at lave naturgenopretning. Området består nu af 160 ha lavvandede søer, fugtige enge og overdrev og…

Læs mere om Ølund/Lammesø på 1001fortællinger.dk