[ Institut for Idræt]

Institut for Idræt

Institut for Idræt på Nørre Allé i København blev oprettet i 1997. Det var en sammenlægning af flere institutioner. Blandt stedets arkitektoniske perler er Frederik den Niende-hallen fra 1999. Hallens buede glasfacade, der åbner mod omverdenen, bryder med det gængse retvinklede…

Læs mere om Institut for Idræt på 1001fortællinger.dk