[ Højriis]

Højriis

Højriis på Mors fremstår som en nygotisk herregård. Den er i sin nuværende form resultatet af to store ombygninger i anden halvdel af 1800-tallet. Med hvide mure, kamtakkede gavle og slanke spir har bygningen et drømmeagtigt præg, der sætter fantasien i gang. Herregårdens nuværende ejere…

Læs mere om Højriis på 1001fortællinger.dk