[ Børglum Kloster]

Børglum Kloster

Børglum Kloster har haft mange ejere og funktioner. Oprindeligt var det en kongsgård, hvorfra Knud den Hellige blev fordrevet af vrede bønder i 1086. I 1100-tallet blev Børglum centrum for Vendsyssel stift i stedet for Vestervig. Foruden biskoppen boede her muligvis benediktinermunke. I 1209 fik børglumbispen selskab af et konvent af kannikker - højtstående præster - af Præmonstratenserordenen. Senest da begyndte klostertiden. Da klosteret blev lukket ved Reformationen i 1536 blev Børglum atter kongeligt. Denne gang som sæde for kongens lensmand. Senere blev det til en privatejet herregård. Hele anlægget er trods restaureringer velbevaret.

Stygge Krumpen

  • Fortællingen skrevet af: Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen
  • Tid / Periode 1209 1536

Den mest berømte eller berygtede beboer på Børglum Kloster var Stygge Krumpen, der levede fra 1485-1551. Stygge var af adelsslægten Krumpen. Han blev i 1519 indsat af Christian II som biskop i Børglum. Stygge Krumpen blev en hård herre for både præster, adelsmænd og bønder i Vendsyssel stift. Mange var desuden forargede over hans kostbare levestil og samliv på Børglum med slægtningen Elsebeth Gyldenstjerne. Stygge Krumpens eftermæle i dansk historieskrivning er næppe blevet bedre af, at han under reformationskampen holdt stædigt eller trofast fast ved katolicismen. Det betød, at han kom i fængsel på Sønderborg Slot i 1536-42. Hans liv er blandt andet farverigt, men noget fantasifuldt beskrevet af Thit Jensen.

Læs mere om Børglum Kloster på 1001fortællinger.dk