[ Latinskolen i Skælskør Kirke]

Latinskolen i Skælskør Kirke

Skælskør Latinskole er et velbevaret eksempel på en renæssancebygning fra begyndelsen af 1500-tallet. Den var oprindeligt kirkelade. Her blev kornskatten til kirken opbevaret. Skatten var en tiendedel af egnens afgrøder. I 1537 blev laden imidlertid indrettet til latinskole og fungerede som sådan frem til 1739. Den lokale købmand Lorentz Pedersen købte bygningen og testamenterede den til fattigvæsenet som bolig for ”fattige og skikkelige borgere”. Helt frem til 1956 blev den benyttet som husvildebolig. Bygningen ejes nu af kommunen. I dag rummer den en vævestue og en skolestue.

Terp latin eller få tørre tæsk

  • Fortællingen skrevet af: Keld Grinder-Hansen
  • Tid / Periode 1525

Skolen var kirkens datter og var i middelalderen knyttet til kirker og klostre. Målet med undervisningen var at uddanne præster til den katolske kirke. Efter reformationen blev der oprettet latinskoler i de danske købstæder til adelens og borgerskabets sønner. I latinskolen lærte børnene at læse, skrive og tale latin. Det var kundskaber, de havde brug for, når de senere i livet skulle være præster eller embedsmænd. Undervisningen foregik som læsning og overhøring. Latinskolens pædagogik var af den håndfaste slags. Det er sigende, at det latinske ord disciplin både betyder lærdom og tugtelse. Lærernes attributter på flere billeder består af strafferedskaberne ris og ferle.

Læs mere om Latinskolen i Skælskør Kirke på 1001fortællinger.dk