[ Køge Jernstøberi]

Køge Jernstøberi

Køge Jernstøberi blev oprettet i 1830'erne. Det er indrettet i en gammel købstadsgård tæt på torvet, hvor omegnens bønder og byens borgere handlede. Der arbejdede mellem ti og 20 arbejdere på Køge Jernstøberi. I forhuset boede indehaveren H.C. Hansen. Han var begyndt som smedemester, …

Læs mere om Køge Jernstøberi på 1001fortællinger.dk