[ Udby Præstegård]

Udby Præstegård

Lidt nord for Vordingborg ligger Udby. Landsbyens præstegård er en firlænget bindingsværkgård fra midten af 1600-tallet, og her blev Danmarks store teolog og salmedigter Nikolaj Frederik Severin Grundtvig født den 8. september 1783. Præstegården og den parklignende præstegårdshave dannede rammen om hans første ni leveår. I 1811 vendte Grundtvig som ung teolog modvilligt og midt i en personlig krise hjem for at virke som kapellan for sin gamle far. Tilbage i barndomshjemmet oplevede han imidlertid en religiøs vækkelse, som fik afgørende betydning for resten af hans liv. Grundtvigs Mindestuer er indrettet i kapellanfløjen, som Grundtvig boede i fra 1811-13.

Grundtvigs legeplads

  • Fortællingen skrevet af: Berit Christensen
  • Tid / Periode 1783 1813

Opvæksten i Udby Præstegård havde stor betydning for Grundtvig, og minderne fra haven og fra kirken blev et stærkt islæt i hans digtning. Da han kom tilbage til Udby i 1811, skrev han det store digt ”Udby Have”, der ser tilbage på barndommens store inspirationskilde: Have! du som vidt dig breder/ Rundt om gamle Præstegaard,/ Venligen du mig hjemleder/ I de skønne Barneaar./ Dette Vildnis, disse Gange/ Bleve tidlig mig for trange./ Da jeg var en lille Dreng,/ Da end maatte for mit Øie/ Dine Gærder tykkes høie,/ Laa jeg i din grønne Eng,/ Saae til Himlen, grunded paa,/ Hvordan Gud dog kunde gaa/ Oppe paa de tynde Skyer.

Læs mere om Udby Præstegård på 1001fortællinger.dk