[ Askov Højskole og La Cours forsøgsmølle]

Askov Højskole og La Cours forsøgsmølle

Askov Højskole er oprettet i 1865 som en videreførelse af Rødding Højskole, Danmarks første folkehøjskole, der blev hjemløs efter nederlaget i 1864. Sit særlige særpræg fik skolen med indførelsen af den udvidede højskole i 1878. Det var et flerårigt skoleforløb, hvor hovedvægten i undervisningen lå på naturfagene. Både mænd og kvinder kunne blev på den udvidede højskole. Med oprettelsen af den udvidede højskole tiltrak skolen højt kvalificerede lærerkræfter. Særlig betydning fik ansættelsen af naturvidenskabsmanden og opfinderen Poul la Cour. Askov Højskole var blevet flagskibet i dansk højskolebevægelse. Askov havde sin storhedstid fra slutningen af 1800-tallet til slutningen af 1960’erne.

Dansk vindmølleindustris vugge

  • Fortællingen skrevet af: Linda Kiltmøller
  • Tid / Periode 1865

Poul la Cour var optaget af tanken om at omsætte vindens energi til elektricitet. Han gennemførte i 1890’erne en række banebrydende forsøg på vindelektricitetens område. Forsøgene blev gennemført på to forsøgsmøller, der med statsstøtte blev opført i tilknytning til Askov Højskole. Som den første i verden anvendte han brint som energikilde. Bag forsøgene lå et ønske om at stoppe vandringen fra land til by ved en tidlig elektrificering af landområderne. Forsøgsmøllen spillede en aktiv rolle ved i de første to årtier af 1900-tallet at give korte kurser for ejere og passere af små elværker og uddanne landelektrikere på et tre måneders kursus.

Læs mere om Askov Højskole og La Cours forsøgsmølle på 1001fortællinger.dk