[ Ladelund Landbrugsskole ]

Ladelund Landbrugsskole

Ladelund Landbrugsskole blev oprettet i 1879 af Niels Pedersen. Undervisningen byggede på folkehøjskolens idegrundlag, men de faglige fag havde højeste prioritet. Al undervisning var teoretisk. En forudsætning for optagelse på skolen var et solidt kendskab til det praktiske erhverv. Skolen fik størst betydning for dansk mejeribrug, da den oprettede landets første kursus for mejerister i 1887. Kurset udstak rammerne for mejeristernes uddannelse i de efterfølgende 75 år. Mejeriskolen lukkede i 1972 og Ladelund Landbrugsskole lukkede i 1999. I dag huser bygningerne Ladelund Efterskole, som ikke har noget med landbrug at gøre.

Landbrugskolen brænder ned

  • Fortællingen skrevet af: Linda Kiltmøller
  • Tid / Periode 1879 1999

Høsten var vel overstået, og man var i gang med tærskningen på Ladelund Landbrugskole, da katastrofen indtraf klokken seks om morgenen, den 26. august 1914. En gnist fra tærskeværket antændte kornet i laden, og snart stod hele bygningen i brand. En kraftig vind gav næring til ilden, som hurtigt spredte sig til de omliggende bygninger. Brørup Telefoncentral åbnede først klokken syv, og den eneste mulighed var at sende en mand af sted på cykel for at alarmere brandvæsenet personligt. Derfor kom hjælpen alt for sent, og inden dagen var omme, var næsten hele skolen brændt ned til grunden. Kun hovedbygningen og laboratoriet undgik at blive bytte for flammerne.

Læs mere om Ladelund Landbrugsskole på 1001fortællinger.dk