Mindesten i Padborg
Fakta

Udført af Bomand Utzon-Frank

Af

Mindesten for tre grænsegendarmer faldet 9. april 1940 ved jernbaneviadukten i Padborg. Afsløret 1941.

Vis mere

MINDESTEN I PADBORG

Tid / Periode 1940 1945
0 kommentar 0 anbefalinger

Den 9. april 1940 blev tre grænsegendarmer skudt ned ved jernbaneviadukten i Padborg. De dødbringende kugler blev sendt af sted af tre civilklædte agenter fra det tyske Abwehr. »Overgendarmerne A.S. Albertsen, J.P. Birk og A.A. Hansen skudt af civilkædte agenter« kom teksten til at være på den mindesten, der godt et år senere var klar til at blive rejst af billedhuggeren Bomand Utzon-Frank. Sandt nok. Men statsministeriet kunne ikke lide sandheden. Ministeriet ville have inskriptionen »skudt af civilkædte agenter« væk. Med en uges forsinkelse blev stenen rejst den 4. maj med stenkit presset ind i de famøse bogstaver. Grænsegendarmeriets chef, oberst S.B. Paludan-Müller var så vred, at han blev væk fra afsløringshøjtideligheden. De lokale padborgere vil vide, at stenkitten blev fjernet efter krigen. Men allerede før 1945 kunne man skimte bogstaverne, hvis man gned stenens overflade i regnvejr. Stenen blev rejst af et mindestensudvalg, der samlede penge ind blandt borgerne i Bov Sogn.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Mindesten i Padborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

MINDESTEN I PADBORG

Den 9. april 1940 blev tre grænsegendarmer skudt ned ved jernbaneviadukten i Padborg. De…

Billeder (1)