Møllehøj ved Kyndeløse
Fakta

Ved Ejby å

Af

Tvillingejættestue fra omkring år 3000 f.v.t. Den højlagte grav ligger i sommerhusområde (Åhusene) nord for Ejby å. Jættestuen er intakt, dog mangler randstenene. De to indgange ligger, som ved de øvrige jættestuer i området, vendt mod SØ. De berømte og…

Vis mere

Billeder fra Møllehøj ved Kyndeløse

To ansigtskar

De to ansigtskar i Bundsø-stil blev fundet i Møllehøj og er sammen med yderligere kar fra sydsjælland af en art, der giver stof til spekulation om dyrkelse af en mulig moder-kult.

År: 2013 FOTO:Thomas Bruun

Ansigskar fra Møllehøj
To ansigtskar

Bidrag til Møllehøj ved Kyndeløse

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Jættestuefolket ved Ejby å

Ved Ejby (Egby) løber nord for byen Ejby å. Den går omtrentligt fra øst til vest og munder ud i …

Billeder (3)