Møllehøj ved Kyndeløse
Fakta

Ved Ejby å

Af

Tvillingejættestue fra omkring år 3000 f.v.t. Den højlagte grav ligger i sommerhusområde (Åhusene) nord for Ejby å. Jættestuen er intakt, dog mangler randstenene. De to indgange ligger, som ved de øvrige jættestuer i området, vendt mod SØ. De berømte og…

Vis mere

Jættestuefolket ved Ejby å

1 kommentar 0 anbefalinger

Ved Ejby (Egby) løber nord for byen Ejby å. Den går omtrentligt fra øst til vest og munder ud i Bramnæs vig, Isefjorden. Langs den godt 7 km. lange å ligger en række høje fra bondestenalderen. Møllehøj nord for åen skiller sig ud som tvillingehøj. I umiddelbar nærhed, syd for åen ligger rester af 3 jættestuer - alle med indgang i syd- østlig retning. Dækstenene erborte, men de store kamrer (ca. 7 m.) står tilbage i al deres pragt. En sådan klynge af jættestuer vidner om bosættelser her ved å, fjord og ager. Jættestuerne har ligget synlige i landskabet og har bevidnet bygdens ejendomsforhold til stedet. De berømte ansigtskar giver spekulationer om folkets riterog tro i forbindelse med gravlæggelse og højtider. Området er ved Ejby ås udmunding storslået med prægtig ådal med høje og stejle sider. Her er et fantastisk udsyn over denne indergren af Isefjorden samt det omkringliggende landskab.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Thomas Dam Bruun
, for mere end 10 år siden

Foto fra selve Møllehøj samt ansigtskar kommer! De to ansigtskar kan man se på Natmus i rum nr 5.

Bidrag til Møllehøj ved Kyndeløse

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Jættestuefolket ved Ejby å

Ved Ejby (Egby) løber nord for byen Ejby å. Den går omtrentligt fra øst til vest og munder ud i …

Billeder (3)