Strandkærsstien
Fakta

Den Italienske Sti & Strandkærsstien

Af

150 ha og rummer en lang række meget værdifulde naturtyper såsom hede, overdrev, urørt løvskov og græsningsskov. Molslaboratoriet ejes af Naturhistorisk Museum i Århus og omfatter gården Nedre Strandkær samt 1½ km2 naturarealer midt i Mols Bjerge. …

Vis mere

Molslaboratoriet

0 kommentar 1 anbefalinger

Se deres hjemmeside www.molslab.dk

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Molslaboratoriet, Nedre Strandkær

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Molslaboratoriet

Se deres hjemmeside www.molslab.dk

Billeder (8)