Munkekanalen med græssende geder
Fakta

Af

Cirka 1 km øst for Øm Kloster findes et fredet kulturhistorisk fortidsminde, der træder tydeligt frem i landskabet, tæt på hvor Klostervej løber ud i Emborgvej. Det er den 1,2 km lange ”Munkekanal”, der engang forbandt søerne Mossø og Gudensø i en lige…

Vis mere

Bidrag til Munkekanalen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Munkekanalen

Ved at anlægge Klosterkanalen har munkene kunnet spare tid og ressourcer ved færdsel mellem…

Billeder (1)