Næstved havn 2
Fakta

Én by – to havne

Af

Næstveds beliggenhed lidt inde i landet ved Susåen og ikke ved kysten er atypisk for en dansk købstad. Åen blev gjort dybere og sejlbar for pramme sidst i 1700-tallet, men i første omgang blev der ikke gravet en kanal, og havnen blev anlagt længere væk. I årene …

Vis mere

Bidrag til Næstved Havn og Karrebæksminde

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Ny Maglemølle Papirfabrik

Tid / Periode 1937
0 kommentar 0 anbefalinger

I 1930'erne var den ingeniørmæssige ekspertise og entreprenørernes maskiner store nok til, at gravning af en mere direkte kanal til byen, rørlægning af Susåen og etablering af kajmure kunne gennemføres nogenlunde planmæssigt. Næstved Havn er bemærkelsesværdig på grund af det store fabriksanlæg, der blev anlagt til Ny Maglemølle Papirfabrik fra 1935. Den private industrihavn blev opført med et krananlæg i to etager over 375 meter. Fabriksanlægget er løbende blevet suppleret og fremstår som et stort, knopskudt bygningskompleks. Ny Maglemølle er et enestående dansk industrianlæg med usædvanligt mange velbevarede kraner. De er en stor sjældenhed på danske havne i dag. Virksomheden driver stadig et afsværtningsanlæg, men bruger ikke længere hele fabrikken. I 1995 blev Maglemølle Erhvervspark etableret med henblik på at leje resten ud til erhverv.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Næstved Havn og Karrebæksminde

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ny Maglemølle Papirfabrik

I 1930'erne var den ingeniørmæssige ekspertise og entreprenørernes maskiner store nok til,…

Billeder (5)