LEIFI om inddæmningerne på Ørritslevgaard
Fakta

Af

Lille inddæmning af syv hektar lavvandet fjordvig på nordvestsiden af Nærå Strand på Nordfyn. Initiativet kom fra to gårdmænd i 1874, men dæmningsarbejdet var at ringe kvalitet. Gennembrudt flere gange ved stormfloder og aldrig kultiveret.…

Vis mere

Bidrag til Nørreby Hals

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fredet for fuglenes skyld

I juli 1977 afsagde Fredningsnævnet for Fyns amts nordlige fredningskreds sin kendelse om fredning …

Billeder (1)