Nybogård
Fakta

Simons Golf har til huse i en af Nordsjællands store landejendomme Nybogård. Gennem historien har gården været ejet af flere forskellige familier, men fælles for dem alle har været, at de siden midten af 1850’erne har opkøbt jorder og de omkringliggende gårde.…

Vis mere

Et spørgsmål om landbrugspolitik

Tid / Periode 1919 1967
0 kommentar 0 anbefalinger

I 1919 havde direktør Valdemar Hansen overtaget gården. På det tidspunkt strakte den sig over et areal på omkring 100 fodboldbaner, og Hansen fortsatte med at opkøbe jord og føjede yderligere to gårde til. I 1949 blev udvidelserne dog stoppet. Hansen blev tvunget til at sælge den ene af de nyligt tilkøbte gårde igen, til trods for at der atter var fremgang for landbruget. Indskrænkelserne skyldtes den danske landbrugspolitiske linje, der blev ført indtil 1960’erne. Her lagde man vægt på at bevare de mindre familiedrevne landbrug. Derfor blev der i 1949 besluttet, at en landmand højst måtte eje to gårdejendomme. Hansen forsøgte at løse problemet ved at bortforpagte den ene gård, men myndighederne mente stadig, at de to gårde var samdrevne. Hansen blev derfor nødt til at sælge fra. Først i 1967 blev det muligt at drive flere gårde sammen.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Nybogård

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Et spørgsmål om landbrugspolitik

I 1919 havde direktør Valdemar Hansen overtaget gården. På det tidspunkt strakte den sig over et …

Billeder (1)