Ørum Kirke
Fakta

Årstallet for Ørum kirkes opførelse fortaber sig i uvished. Man mener, at man via stilen og kendskab til andre kirkers opførelse vil kunne datere kirken fra slutningen af 1100 tallet eller begyndelsen af 1200 tallet. Men den nuværende kirke var ikke den første…

Vis mere

Bidrag til Ørum Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ørum Kirke's interiør

Den gamle alterkalk er fra 1662 og skænket af Steen Bille og hustru, Ørumgård. I 1982 fik kirken …