Ørum-stenen
Fakta

Den forsvundne runesten

Af

Syd for Ørum Kirke mellem Randers og Langå blev der i 1831 fundet en runesten på marken mod landsbyen Jebjerg, nær en gravhøj. Stenen blev siden sprængt og brudstykkerne er siden forsvundet. Størrelsen på stenen var ca. 0,5x1,5x1 meter og indskriften lød –…

Vis mere

Den tabte runesten

Tid / Periode 970 1020
0 kommentar 0 anbefalinger

Da runestenen dukkede op i 1831 var den ikke automatisk fredet som i dag, men man havde den såkaldte oldsagskommission i København, som interesserede sig for slige sager. Marken, hvor runestenen dukkede op, hørte til Christianslund, som prokurator Laurids Ostenfeld havde været ejer af siden 1829. Sammen med amtsfuldmægtig Christen Olsen fra Randers, der var historisk interesseret, skrev han 10. september 1832 til oldsagskommissionen om fundet og vedlage en afskrift efter bedste evne af stenens indskrift. Herefter skete der i årevis intet. Allerede i skrivelsen til oldsagskommissionen havde Ostenfeld forklaret, at stenen lå i vejen og skulle bort, og omkring 1848 skete det: Stenen blev sprængt. I 1849 kom maleren Rasmus Henrik Kruse forbi og foretog en afskrift af stenens brudstykker og sendte endnu engang besked til oldsagskommissionen. Arkæologen Jens Jacob Asmussen Worsaae lagde i 1850 vejen forbi fundstedet, hvor stenen stadig lå, nu blot i stumper og stykker. Da Worsaae to år senere, i 1852, atter lagde vejen forbi, befandt stykkerne sig på Christianslund. Og derefter forsvandt runestenen ud af historien. I mange år var den glemt, og da man kom i tanke om den igen lod den sig ikke finde. I begyndelsen af 1930'erne måtte man konstatere, at man havde at gøre med en tabt runesten. Og selvom man siden har prøvet at finde brudstykkerne, er de endnu ikke dukket op.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Ørum-stenen

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Den tabte runesten

Da runestenen dukkede op i 1831 var den ikke automatisk fredet som i dag, men man havde den…