Udsigt over Oksbøllejren
Fakta

Storbyen bag pigtråd

Af

Oksbøllejren blev anlagt af det danske militær i 1929. Med den tyske besættelse af Danmark overtog tyskerne lejren. Efter befrielsen blev Oksbøllejren indrettet til flygtningelejr for tyske flygtninge. I historien om tyske flygtninge i Danmark 1945-49 indtager…

Vis mere

Bidrag til Oksbøllejren

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Svigtede Danmark da det gjaldt?

Tid / Periode 1945 1949
1 kommentar 1 anbefalinger

De tyske flygtninge i Danmark fylder ikke meget i historiebøgerne. Måske netop derfor vækker historien om dem ofte stærke følelser og debat, når eftertiden har fortolket den. I centrum for diskussionen har været, hvorledes danskerne løste opgaven med de 250.000 uønskede flygtninge, der kom fra fjendeland. Nogle har ment, at man efter omstændighederne gjorde, hvad der i samtiden var økonomisk og politisk muligt, mens andre har forfægtet det synspunkt, at Danmark og de danske myndigheder svigtede da det gjaldt. Således er det et uomgængeligt faktum, at der i 1945 blandt flygtningene var en overdødelighed, som især var markant blandt de 0-2 årige. Sporene efter dette ser vi i dag på blandt andet Vestre Kirkegård i København og på flygtningekirkegården i Oksbøl. Især har man kritiseret danske lægers rolle i forbindelse med antallet af døde børn. I samtiden var de tyske flygtninge også genstand for diskussion, og holdningerne til spændte fra den ene yderlighed til den anden. I de illegale blade kunne man inden op til befrielsen finde særdeles hårde udmeldinger som: ”dette krapyl behandles bedre end vore egne arbejdsløse og aldersrentenydere”. I den anden grøft trådte 60 danske præster frem i juni 1945 og appellerede til, at danskerne så et medmenneske i tyskerne i stedet for et umenneske. De tyske flygtninge forlod landet efterhånden som forholdene i Tyskland tillod det. Striden om de tyske flygtninge har også i Tyskland affødt en debat om forholdene i Danmark dengang.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Niels Sunesen
, for mere end 4 år siden

Bemærk, at de mange dødsfald indtraf blandt syge, sårede og udmattede flygtninge, mens tyskerne selv havde ansvaret for dem. Lægeforeningens afvisning hang sammen med, at netop da flygtningene begyndte at komme, havde tyskerne indført en gengældelsespolitik med nedskydning at læger og dyrlæger. Således hentede de på Odense hospital 4 læger og skød dem, og i Vejle blev begge overlæger skudt. Hitler havde blot talt om nogle få flygtninge, der kunne passes af det tyske mindretal, men hurtigt begyndte tyskerne at inddrage hundredevis af skoler og offentlige bygninger, det danske embedsmandsstyre foreslog, at man hentede danskerne ud af de tyske KZ-lejre og lod flygtningene få plads der. Der var mange hundrede tyske militærlæger i DK, men værnemagten nægtede at afgive dem til flygtningene. Senere holdt danskerne tre-fire hundrede tyske læger tilbage, de fik besked på at tage sig af flygtningene. I 1946 lagde tyske flygtninge beslag på 8% af det danske statsbudget, og tyskerne her fik dobbelt så mange kalorier tildelt per person som tyskerne i Tyskland. Faktisk havde de illegale blade ikke uret - dette skete før velfærdsstaten, tidligere havde lignende problemer som f.eks. tyske, jødiske børn og unge på ophold i DK været klaret af private organisationer.

Bidrag til Oksbøllejren

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Svigtede Danmark da det gjaldt?

De tyske flygtninge i Danmark fylder ikke meget i historiebøgerne. Måske netop derfor vækker…

Billeder (2)