Husmandslodder - set i profil fra øst
Fakta

Husmænd udnyttede hver en centimeter jord

Af

Onsbjerg ligger på Samsø. Nord for landsbyen ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver…

Vis mere

Bidrag til Onsbjerg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Billeder fra Onsbjerg

Onsbjerg husmandslodder

Set lidt på afstand fra sydlig retning fremgår tydeligt, hvordan lodderne går hen over bakkens skråning og den karakteriske terasseprofil fremkommer p.gr.a. de smalle lodder.

År: 2014 FOTO:Per Grau Møller

Onsbjerg husmandslodder
Husmandslodder - set i profil fra øst
Original 2 kort
Original 1 kort

Bidrag til Onsbjerg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kæmpede for de svage og mistede sin jord

Peder Madsen lejede i slutningen af 1850’ernes et hus med jordlod i Onsbjerg af herregården…

Billeder (5)

Links (2)