Husmandslodder - set i profil fra øst
Fakta

Husmænd udnyttede hver en centimeter jord

Af

Onsbjerg ligger på Samsø. Nord for landsbyen ligger et fredet område med terrassekanter, som vidner om husmændenes slidsomme arbejde. Da jorden ved Onsbjerg blev omfordelt ved udskiftningen i 1794, fik husmændene et areal til fælles brug. Først i 1861 fik hver…

Vis mere

Bidrag til Onsbjerg

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Kæmpede for de svage og mistede sin jord

Tid / Periode 1860 1972
1 kommentar 1 anbefalinger

Peder Madsen lejede i slutningen af 1850’ernes et hus med jordlod i Onsbjerg af herregården Brattingsborg. I folketællingen i 1870 kaldes Peder Madsen også for stenhugger, så familien har ikke kunnet leve af jordlodden alene. Han var bevidst om sin sociale situation og var politisk aktiv. I 1886 blev han valgt som valgmand til Landstingsvalget som repræsentant for Onsbjerg Sogn. Den gamle greve Danneskiold-Samsøe på Brattingsborg belønnede Peder Madsen for hans politiske aktivitet ved at fratage ham jordlodden og udleje den til skomager Madsen. Men Peder Madsen gav ikke op. I 1888 var han med til at stifte en husmandsforening på Samsø. Han blev foreningens første formand og kæmpede for de undertryktes sag i samfundet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Niels Henrik Nielsen
, for mere end 10 år siden

Peder Madsen var min tipoldefar - ikke en sej Samsing, men fynbo af herkomst. Foregangsmand som fortaler for de fattigste i samfundet - de jordløse husmænd. Se også Søren Nancke-Kroghs film "Af jord er du kommet" om samme emne.

Bidrag til Onsbjerg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Kæmpede for de svage og mistede sin jord

Peder Madsen lejede i slutningen af 1850’ernes et hus med jordlod i Onsbjerg af herregården…

Billeder (5)

Links (2)