Du kan få 1001 som iframe/widget på dit eget site. Så kan brugerne på dit site se de fortællinger, som er netop i din kommune/område.


Hvad er en 1001-widget?

Widget’en er et lille kortudsnit, som henter informationer direkte fra websitet ’1001
fortællinger om Danmark’, www.1001fortællinger.dk . Kortudsnittet kan implementeres
på andre websites og vil synliggøre 1001-fortællingerne om dansk kulturarv og
historie indenfor et givet område. Rent teknisk skal nogle få linjer html-kode indeholdende
en såkaldt iframe implementeres på det website, hvor widget’en ønskes
vist.

Hvem tilbydes den til?
Widget’en tilbydes gratis til alle kommuner, turistbureauer og museer samt lignende
institutioner, der gerne vil føje mere kulturindhold til deres websites til gavn for deres
kultur- og historieinteresserede brugere.

Hvad kan en 1001-widget?
Widget’ens kortudsnit kan centreres og zoomes, så der vises præcis det geografiske
udsnit, som ønskes. Brugeren kan både panorere og zoome, og i princippet udforske
hele 1001-kortet (danmarkskortet) via widget’en.

Widget’en har tre tilstande, afhængig af den valgte bredde for widget’en. Når brugeren
klikker på en knappenål på kortet vises, i den smalleste tilstand (under 300 pixels),
et pop-up vindue med udsnit af 1001-fortællingen fra det pågældende sted
(stednavn, thumbnail-billede og lidt faktatekst). Klikker brugeren på ”læs mere” eller
”tilføj sted” sendes brugeren over på selve 1001-sitet. I de to bredere tilstande
(over 300 og 500 pixels) vises ikke et udsnit af 1001-fortællingen men derimod
samtlige udvalgte fortællinger og herunder faktateksten i deres fulde længde, og det
er muligt at lytte til fortællingerne. Også her er det muligt at læse mere om stedet eller
tilføje et sted via selve 1001-sitet.


Sådan gør du
1. DANSK: Gå til widget-konfigureringsside. Benyt widget-konfigureringsside
fra Kulturarvsstyrelsen:
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/widget/config

2. ENGELSK: Ønsker du widget med engelsk-sproget indhold, skal du benytte
denne url:
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB/widget/config

3. Tilpas parametre. En række parametre kan ændres og dermed tilpasses Jeres
eget layout (se eksempel nedenfor). Du kan konfigurere bredde og højde,
kortudsnit, farve og tekstindhold i header og vælge mellem dansk eller engelsksproget
indhold som default. Disse parametre gennemgås i det følgende.
Efter konfigurering klik ’Generer widget’ / ’Generate widget’.

4. Kopier og implementer html. Når du er færdig med at konfigurere widget’en kopier
du html-koden i feltet ’Kode til kopiering’ og implementerer denne på
dit website. Iframen i html-koden må ikke opsættes med en relativ bredde
(100%). Html-koden skal ikke indsættes som et pop-up-vindue, men være
synlig hele tiden. Ellers bliver det svært for brugerne at opdage det lokale/
regionale udsnit af de 1001 steder.

5. Send link. Når du har implementeret widget’en, vil vi meget gerne bede om
en e-mail med link til webstedet, så vi kan se, hvordan det fungerer.

Eksempel på widget

Eksempel på html-kode og tilpasning
Her er et eksempel fra widget html-kode fra Europæiske fortællingers. Tal og tekst
fremhævet med fed kan tilpasses til lokale behov.
frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"
src="http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/widget/?theme=101&height=500&width
=400&latitude=56.04749958329888&longitude=11.6015625&zoom=6&fontcolor=000000&backgro
und=ffe600&heading=kulturarv&byline=Europæiske Fortællinger&partner=Ambassaden i EU
land">

Du kan tilpasse følgende parametre, her vist med tal fra ovenstående eksempel på
widget:
Højde (height) = 500 pixels
Bredde (width) = 400 pixels
Bredden og højden kan varieres frit i højde og bredde, men vi anbefaler 400-500 pixels
i højden og 300-500 pixels i bredden.
Breddegrad (latitude) = 56.04749958329888 (decimaltallet skal separeres med punktum).
Her angives breddegraden for centerkoordinaten i det viste widgetvindue.
Længdegrad (longitude) = 11.6015625 (decimaltallet skal separeres med punktum).
Her angives længdegraden for centerkoordinaten i det viste widgetvindue.
Zoom = 6. Her angives et fast zoomniveau fra 1 til 15, hvor 1 er meget langt væk
(hele verden) og 15 er meget tæt på (fx bymidte). Hele Danmark er synligt i et
zoomniveau på 6.

Breddegrad, længdegrad og zoom kan også vælges direkte på widget’ens kort på
konfigureringssiden ved at trække i kortet og zoome ind eller ud.

Skriftfarve (fontcolor) = 000000. Skriftfarven kan angives på tre forskellige måder.
1) Ved at klikke på en farve i venstre side af farvevælgeren.
2) Ved at indtaste en trecifret
RGB-værdi. Eller
3) ved at indtaste en 6-cifret alfa-nummerisk kode, en såkaldt
hex-kode. Den sorte skrift (hex værdi #000000) afspejler 1001-sitets identitet.
Hvis skriftfarven ønskes tilpasset til din institutions eget design kan hex-koden
normalt findes en i designmanual til websitet. Koderne kan også ses på fx
http://www.colorschemer.com/online.html
Baggrundsfarve (background) = FFE600. Baggrundsfarven kan angives på samme
måde som skriftfarven, som beskrevet ovenfor. Den gule baggrund (hex værdi
#FFE600) afspejler 1001-sitets identitet. Hvis baggrundsfarven ønskes tilpasset til
din institutions eget design kan hex-koden normalt findes en i designmanual til
websitet. Koderne kan også ses på fx http://www.colorschemer.com/online.html
Overskrift (heading) = Kulturarv. Her kan skrives en kort overskrift.
Manchet (byline) = Europæiske Fortællinger. Her skrives hvilket tema eller geografisk
område widgetten dækker.

Tema. Her kan du vælge ”Europa – den smukke fortælling” som et specifikt tema
fra 1001-sitet, der skal vises i widget’en. Et tema består bl.a. af et afgrænset sæt fortællinger.
Vælger du ikke et tema vises alle fortællinger fra 1001-sitet i widget’en.
Partner. Her indtaster du navnet på din organisation, fx ”Ambassaden i EU land”.

Kontakt
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte web@kum.dk.

Dagens fortælling
 • Religiøse ritualer

  Selv om palisade og gruber leder tanken hen på forsvar, tyder intet på, at de blev brugt som fæstninger. Samlingspladsen var nok til religiøse træf. Arkæologerne har nemlig…

  Læs hele fortællingen

  Tilmeld dig dagens fortælling

  Alle hverdage udsender vi dagens fortælling på e-mail. Meld dig til og få ny indsigt i den danske kulturarv.

  Tilmeld dig Dagens fortælling som e-mail