Regler for brug

Oplys navn og email
Når du bidrager til 1001-websitet, skal du oplyse dit rigtige navn og email. Vi accepterer ikke anonyme bidrag, og vi forbeholder os ret til at slette indlæg fra anonyme bidragsydere.

Profil
Du har mulighed for at oprette en profil. Når du opretter en profil slipper du for at taste dine oplysninger ind hver gang du bidrager med billeder eller andet til sitet. Når du opretter en profil, skal du oplyse dit rigtige, fulde navn. Ikke en institution, en kommune, et event el. lign.

Du vælger, om profilen skal være offentlig eller privat. Hvis du opretter en offentlig profil, kan din profilside ses af alle andre brugere. Opretter du en privat profil, får du adgang til en personlig side, som kun kan ses af dig.

Aldersgrænsen for at bidrage til sitet og oprette en profil er 13 år.

Hvis ikke profilen lever op til kravene for sitet forbeholder vi os retten til at slette den uden at kontakte opretteren.

Debatkultur
1001fortællinger.dk er stedet for vidensudveksling om dansk kulturarv og anbefalinger til, hvor i landet der er gode oplevelser at hente.

Holdningsprægede indlæg er velkomne, men for at det kan lade sig gøre, kræves det, at debatten foregår i en ordentlig tone, også selvom debatten er livlig. Ved at bidrage til 1001fortællinger.dk, indvilliger du i nedenstående regler for alle typer bidrag. Dvs. beskrivelser, fortællinger, billeder, videoer og kommentarer og tags:

 • Ingen ukonstruktive slåskampe, ingen hadefulde, truende eller vulgære udtryk, ingen nedsættende bemærkninger om køn, religion eller race, ingen ureflekteret galde eller mangel på almindelig respekt for andre mennesker
 • Skriv præcist og med udgangspunkt i den konkrete fortælling/det konkrete sted
 • Bidraget må ikke indeholde ophavsretsbeskyttet materiale
 • Bidraget må ikke indeholde kommercielle reklamebudskaber eller andre forsøg på egentlig markedsføring
 • Du er ansvarlig for indholdet af dine bidrag. Du er ansvarlig for, at dit bidrag ikke krænker andre, er injuriende, racistisk, pornografisk, strafbart eller på anden måde bryder andres rettigheder
 • Når du bidrager med fortællinger til steder, skal du tilstræbe at fortællingerne tager udgangspunkt i faktuel og brugbar viden, der kan bruges konstruktivt til at perspektivere eller tilføje brugbar information til et sted.

Slots- og Kulturstyrelsen overvåger løbende, at retningslinjerne overholdes, og indhold der ikke overholder retningslinjerne, vil kunne blive slettet. Desuden forbeholder Slots- og Kulturstyrelsen sig retten til at fjerne bidrag, som er usaglige, fejlagtige eller stødende, eller på anden måde af Slots- og Kulturstyrelsen vurderes som uegnede på sitet.

Særligt om beskrivelse af steder
Når du bidrager med en beskrivelse til et sted, som du eller andre brugere har oprettet, fungerer sitet sådan, at andre brugere kan redigere din tekst og lave ændringer i den. Derfor skal du være indstillet på, at din tekst kan blive ændret, lige som du har mulighed for at ændre andres beskrivelser.

Man kan som bruger ikke ændre i de 1001 oprindelige ekspertfortællinger, der findes eller de 50 tematekster, men man kan kommentere på dem.

Billede og videobidrag
Kriteriet for at bidrage med billeder og videoer på 1001fortællinger.dk er, at billederne eller videoerne er relevante for fortællingen/stedet og kan bruges konstruktivt til at perspektivere en fortælling eller tilføje brugbar information til et sted. Du er ansvarlig for, at det du bidrager med, ikke krænker andre, er injuriende, racistisk, pornografisk, strafbart eller på anden måde bryder andres rettigheder.

Rettigheder til billeder
Når du publicerer billeder på sitet, gør du det under creative commons-licensen ”Del på samme vilkår (ShareAlike) (by-sa)”. Denne licens tillader, at andre bearbejder, herunder ændrer og tilpasser dit værk, herunder også med kommercielt sigte, så længe de krediterer dig og licenserer det nye værk under tilsvarende vilkår. Ethvert nyt værk, der bygger på dit, bærer samme licens, hvorfor enhver bearbejdelse også vil tillade kommerciel brug. Du kan læse mere om licensen på Creative Commons.

Rettigheder til andre bidrag
For alle øvrige bidrag fra brugere gælder, at man for det givne bidrag overdrager samtlige brugsrettigheder til Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder retten til at fremstille eksemplarer af ydelserne og retten til at gøre ydelserne tilgængelige for almenheden. Retten til at gøre ydelserne tilgængelig for almenheden omfatter blandt andet:

 • Offentliggørelse på 1001fortællinger.dk
 • Offentliggørelse i andre af Slots- og Kulturstyrelsens løsninger og publikationer
 • Offentliggørelse på mobile platforme og applikationer
 • Offentliggørelse i løsninger og publikationer hos samarbejdspartnere. Fx gennem widgets eller indholdssamarbejder.
 • Bidragsyderne beholder rettighederne til egne bidrag og kan også genbruge bidragene i andre sammenhænge.

Slots- og Kulturstyrelsen forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelserne for brug af sitet. I forbindelse med ændring af betingelserne udsendes en mail til alle oprettede profiler. De nyeste og gældende betingelser er altid at finde her.

Sletning af indhold
Vi forbeholder os retten til at slette indlæg og profiler uden kontakt til opretteren, hvis ikke de lever op til kravene for sitet.

Vi glæder os til dit bidrag!

Dagens fortælling
 • Godsejerstyre

  Godsejerne sad på magten i Danmark fra 1865 til 1901. Den mest markante minister fra godsejernes rækker var J.B.S. Estrup. Han var indenrigsminister, finansminister og mellem…

  Læs hele fortællingen