Holbøl Station
Fakta

Padborg-Tørsbøl jernbanen

Af

Med Sønderjyllands genforening med kongeriget Danmark i 1920 mistede Flensborg sit nordlige pland. Derfor var der ikke længere brug for en jernbane, der var blevet anlagt få år forinden: Padborg-Tørsbøl.

Vis mere

Genforeningen blev dens død

Tid / Periode 1901 1932
0 kommentar 0 anbefalinger

Indtil 1932 kunne man køre direkte i tog fra Padborg til Sønderborg uden først at skulle over Tinglev. I tysk tid blev der bygget en jernbane fra Padborg til Tørsbøl, der ligger midtvejs på Tinglev-Sønderborg banen. Denne jernbane havde en vis ræson, da Sønderjylland hørte under Tyskland, da de tyske myndigheder forsøgte at få den store købstad Sønderborg orienteret mod syd. Men efter genforeningen i 1920 svandt jernbanens betydning år for år - især hvad passagertrafikken angik, og 12 år efter fik den dødsstødet. Strækningen Padborg-Tørsbøl gik via Nørre Smedeby og Holbøl. I tysk tid udgik togene på banen fra Flensborg banegård. Padborg var dengang kun et ubetydeligt trinbræt. I årene lige efter 1920 blev banen påvirket af de vanskelige forhold i grænselandet med pasvanskeligheder, valutaforhold og udførselsforbud. Allerede i 1925 undersøgte DSB derfor banens passagergrundlag, og det blev begyndelsen til enden. Ved lov af den 7. april 1932 besluttede den danske stat at nedlægge banen sammen med stikbanen Vester Sottrup-Skelde. I lovforslaget hed det blandt andet: "Banerne... har et stærkt begrænset opland og en sådan linjeføring, at en stigning i trafikken må anses for udelukket, og da de pågældende landsdeles trafikbehov uden væsentlige ulemper vil kunne bestrides af automobiler, foreslås de nævnte strækninger nedlagt". Der lå dog en vigtig grusgrav i Nørre Smedeby, og derfor blev sporet fra Padborg til grusgraven liggende helt frem til 1943. Den væsentligste årsag til den ringe trafik på Padborg-Tørsbøl efter overgangen til dansk administration var dampskibsforbindelsen mellem Sønderborg og Flensborg og de vanskelige økonomiske forhold i Sønderjylland efter Første Verdenskrig. Derimod voksede Padborg Station. Natten mellem den 16. og den 17. juni 1920 blev de normalsporede jernbaner i Sønderjylland overgivet fra Königliche Preußische Staats-Eisenbahn Verwaltung til Det Danske Statsbaner - nedslidte, i forsømt tilstand og uden rullende materiel. Dengang var Padborg en lille landsby opkaldt af tyskerne som Pattburg. Den havde altså oprindelig ikke et dansk navn, men kom i den første oversættelse til at hedde Paddeborg. Efter genforeningen blev Padborg en vigtig grænsestation. Der blev bygget nye stationsbygninger og lagerbygninger, og sporarealet voksede kolossalt, eftersom der var et stort behov for rangering af både gods- og passagervogne.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Padborg

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Genforeningen blev dens død

Indtil 1932 kunne man køre direkte i tog fra Padborg til Sønderborg uden først at skulle over…

Billeder (1)