Stendysse i Pipstorn Skov
Fakta

6000 års kulturhistorie

Af

Pipstorn Skov indeholder den tætteste koncentration af fortidsminder på hele Fyn, hvoraf mange er tilgængelige, synlige og restaurerede. I skoven findes adskillige stendysser, gravhøje fra bronzealderen, og tuegrave fra jernalderen. Desuden findes der i skoven…

Vis mere

Pipstorn Skov

0 kommentar 0 anbefalinger

Pipstorn Skov var fra bondestenalderen (ca. 3.400 f.kr.) til jernalderen gravplads for de mennesker, der dengang boede i området. Dengang var området formentligt ikke skov, men åbne marker eller overdrev, og man ville både have kunne se og kunnet ses viden om. Over en periode på omtrent 4000 år gravlagde man sine døde her, i nærheden af tidligere generationers gravmæler. For jernalderens mennesker var stenalderens stendysse lige så fremartede, som bronzealderens gravhøje er det for os, men alligevel fortsatte de en ældgammel skik med at gravlægge de døde her. Åbenbart gør kristendommen en ende på Pipstorn som de dødes sidste hvilested. Ved middelalderens start (1050 e.kr.) er det slut med gravlæggelser, og som gode kristne bliver de døde nu kun gravlagt i og ved de nyopf'ørte kirker. Men selvom man nu opdyrker jorden omkring gravminderne (hvilket kan ses af de højryggede agre i skoven), er det stadigt med respekt for de hedenske forfædre, for deres gravmæler er bevaret helt til i dag.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Pipstorn Skov

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Pipstorn Skov

Pipstorn Skov var fra bondestenalderen (ca. 3.400 f.kr.) til jernalderen gravplads for de mennesker,…

Billeder (1)

Videoer (1)

  • Video