Flemming Kaul

5 profiler følger Flemming Kaul

Ole Palnatoke Andersen Peter Storm Christian Hede Nina Svane-Mikkelsen Kim Kofod

Flemming Kaul

Museumsinspektør, mag. art.

Født 1955. Mag.art. i forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet 1983. Ansat som museumsinspektør ved Nationalmuseet siden 1986. Kaul har blandt andet forsket i stenalderens megalitgrave og i jernalderfund som Gundestrupkedlen og Hjortspringfundet. I de senere år har Kaul især forsket i bronzealderen med hovedvægt på religiøse forhold. Han blev i 2006 dr.phil. på afhandlingen Bronzealderens religion - studier af den nordiske bronzealders ikonografi. Ud fra billedverdenen på helleristninger og genstande fra perioden har Kaul forsøgt at genskabe myterne i bronzealderens religion. Kaul er en engageret formidler og har skrevet adskillige bøger om arkæologiske emner. I 2007 modtog Kaul Erik Westerby-prisen for sin store forskningsindsats, som har opnået international anerkendelse.

Flemming Kaul har oprettet 30 steder

Calmettes Dysse, Marienborg

Calmettes Dysse, Marienborg

I parken ved det nedrevne Marienborg Slot på Møn ligger en…

Gundestrup

Gundestrup

Gundestrupkedlen blev fundet i maj 1891. Da man gravede…

Bredkær Bæk, Kjærgårdsmølle

Bredkær Bæk, Kjærgårdsmølle

Ved vandmøllen Kjærgårdsmølle nær Struer er der en…

Flemming Kaul har oprettet 31 fortællinger

Romantisk oldtidsminde

Romantisk oldtidsminde

Godsejer de la Calmette på Marienborg var meget…

Krigsbytte fra syd?

Krigsbytte fra syd?

Hvor kommer Gundestrupkedlen fra? Elefanter, løver og flere…

Med fanden til bords

Med fanden til bords

Vadestedet var særligt farlig på rejsen. Sagnene…

Se Flemming Kauls steder på kortet

Se kort
Gruppe Gruppe
Steder Steder
Steder du har besøgt Steder du har besøgt
Steder du vil besøge Steder du vil besøge
Fortællinger du anbefaler Fortællinger du anbefaler
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter
Gruppe Gruppe
Statens Kunstfond Statens Kunstfond

Flemming Kauls nyhedsstrøm

Flemming Kaul
Flemming Kaul oprettede en nyt fortælling: fortællingen »Korridor til Balkan« under Gundestrup, for mere end 12 år siden

Korridor til Balkan