Henrik Harnow

1 profil følger Henrik Harnow

Bendt Lund Nielsen

Henrik Harnow

Museumsinspektør, Ph.D., Odense Bys Museer

Født 1961 i Odense. Cand.phil. i historie fra Syddansk Universitet 1988. Ph.d. i historie fra Københavns Universitet 1996. Har arbejdet med fokus på industrikultur og industriel arkæologi siden 1980'erne. Ansættelser i Skov- og Naturstyrelsen 1995-96, Danmarks Mediemuseum 1996-99, Industrimuseet Frederiks Værk som museumsleder 2004-05 samt Odense Bys Museer som museumsinspektør siden 1999 samt i flere forskningsprojekter. Eksternlektor ved Syddansk Universitet i industriel arkæologi 2008. Har udgivet en lang række artikler og bøger på området, blant andet Den danske ingeniørs historie 1859-1920 (1998), Industribyen Odense (2001), Odense Havn og Kanal gennem 200 år (2005), Thinking People (2008 sammen med Peter Fransen), Industrisamfundets havne 1840-1970 (2008 sammen med René S. Christensen og Gitte Haastrup). Arbejder for øjeblikket på bogværket Danmarks industrielle miljøer (udkommer ultimo 2010). Redaktør af tidsskriftet Fabrik & Bolig, medlem af Det faglige råd for nyere tid i Kulturarvsstyrelsen og Det særlige Bygningssyn.

Henrik Harnow har oprettet 18 steder

Frihavnen og Nordhavnen

Frihavnen og Nordhavnen

Den internationale handel sidst i 1800-tallet krævede kajer…

Frichsparken, Århus

Frichsparken, Århus

Frichs fabrikker havde baggrund i det jernstøberi og…

Kalkværk, Rugårdsvej 15, Birksigvej

Kalkværk, Rugårdsvej 15, Birksigvej

De tre beskedne ovne i marken ved Birkesig gør ikke meget…

Henrik Harnow har oprettet 18 fortællinger

Internationalt besøg i Frihavnen

Internationalt besøg i Frihavnen

Frihavnen var kun lige åbnet, da det i juni 1895 lykkedes…

En dansk producent af lokomotiver

En dansk producent af lokomotiver

Produktion af lokomotiver var en krævende opgave for en…

Hvordan brændte man kalk i ovnene?

Hvordan brændte man kalk i ovnene?

Ovnene er smukke indslag i landskabet – men hvordan…

Se Henrik Harnows steder på kortet

Se kort
Gruppe Gruppe
Steder Steder
Steder du har besøgt Steder du har besøgt
Steder du vil besøge Steder du vil besøge
Fortællinger du anbefaler Fortællinger du anbefaler
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter
Gruppe Gruppe
Statens Kunstfond Statens Kunstfond

Henrik Harnows nyhedsstrøm

No activity