Profiler

Her ser du en liste over de profiler som bidrager til 1001. Opret din egen profil og del dine bidrag med andre brugere på sitet.

Flere 1 / 183

Mette Bom

Mette Bom

Kampagnerådgiver Kulturministeriet

Jeg er redaktør på dette website og har været med til at udvikle det sammen med Advice Digital og Kontrabande. 1001 fortællinger er et brugerdrevet website, og vi er derfor åben overfor forslag til forbedringer, nye features etc. Send mig en mail med kommentarer.

Caspar Jørgensen

Caspar Jørgensen

Historiker

Specialkonsulent i Kulturstyrelsen. Cand. mag. i historie og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Arbejder med kulturturisme og oplevelseøkonomi, industrisamfundets og velfærdssamfundets kulturarv og historie. Er bl.a. interesseret i historisk arkæologi, arkitekturhistorie samt økomisk og…

Morten Stenak

Morten Stenak

Kulturgeograf, Ph.D, Slots- og Kulturstyrelsen

Kandidat i kulturgeografi fra Københavns Universitet i 1998. Ph.D. i historie fra Syddansk Universitet i 2003. Har siden bl.a. arbejdet med kulturmiljøer og regionplanlægning i Vejle Amt samt forsket og undervist i landskabshistorie på Skov & Landskab, Københavns Universitet. Arbejder nu…

Christian Dalager

Christian Dalager

Softwareudvikler, Cand. IT

Kathrine G. Bjerregaard

Kathrine G. Bjerregaard

Cand.mag i historie og filosofi / Master of Arts, History and Philosophy

Simon Ostenfeld Pedersen

Simon Ostenfeld Pedersen

Født 1974 og uddannet cand.mag. i kunst- og idéhistorie. Konsulent i Kulturarvsstyrelsen med fokus på bygningsfredning og Kulturarvsstyrelsens satsningsområde om Velfærdssamfundets Kulturarv. Arbejder desuden på et ph.d.-projektet Kunstens arkitektur ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus…

Morten Pedersen

Morten Pedersen

Cand.mag., phd. Museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum

Museumsinspektør på Nordjyllands Historiske Museum. Cand.mag. i historie, kultur og formidling, Syddansk Universitet., Ph.d. i historie, Aalborg Universitet

Lars Wiedemann

Lars Wiedemann

Cand.it i Digital Design & Kommunikation

Flemming Kaul

Flemming Kaul

Museumsinspektør, mag. art.

Født 1955. Mag.art. i forhistorisk arkæologi, Københavns Universitet 1983. Ansat som museumsinspektør ved Nationalmuseet siden 1986. Kaul har blandt andet forsket i stenalderens megalitgrave og i jernalderfund som Gundestrupkedlen og Hjortspringfundet. I de senere år har Kaul især forsket i…

Lisbeth Øhrgaard

Lisbeth Øhrgaard

Arkitekt MAA og byplanlægger

Uddannet fra Afdelingen for By- og Landskabsplanlægning ved Kunstakademiets Arkitektskole. Har arbejdet med landsplanlægning, regionplanlægning, kommune- og lokalplanlægning siden 1970'erne. Har været ansat i Nordjyllands Amt, Amtsrådsforeningen og Miljøministeriet. Har arbejdet som…

Flere 1 / 183

Tags

2. Verdenskrig Assistens Kirkegård Bag Den Gule Mur Besættelsen Boplads Bredgade DSB Det kongelige Bibliotek Gravhøje H.C. Andersen Harald Blåtand Herregård Hindsgavl Hospital Jernalder Klassicisme Kulturcentret ASSISTENS København Københavns Befæstning Lillebælt Middelfart Modernisme Mølle Nationalmuseet Odense Renæssance Sport Stenalder Story Field Sønderjylland arbejderboliger arbejderklasse arkitektur arne jacobsen barok begravelse bindingsværk bondestenalder borg bronzealder byudvikling demokrati enevælde fabrik fiskeri fortidsminde funktionalisme fæstning gods gravhøj gravkammer handel havn hotel hovedgård håndværk industri industrialisering jernbane jættestue kalkmalerier kanal kirke kirkegård kloster krig kro kunst købstad landbrug landsby landvinding middelalder motorvej museum musik nationalromantik natur park rekonstruktion religion restaurant ringborg runesten sagn skibssætning skov slot stendysse udgravning vandmølle velfærdssamfund vikinger vikingetid vindmølle vold voldgrav voldsted Århus