Radiomarken. Kultur-, overdrev- og ellesøområde
Fakta

Fredet natur- og kulturområde

Af

Radiomarken rummer to helt forskellige og for Gladsaxe helt enestående naturtyper. Den østlige og tørre del af området er en overdrevsnatur og den anden og våde lavbundsdel er en helt enestående ellesump af stor betydning, da naturtypen er sjælden både nationalt…

Vis mere

Valdemar Poulsens kortbølgeradio og den senere Lyngby Radio

Tid / Periode 1760 2012
0 kommentar 0 anbefalinger

Løjtnant og intendant Otto Carl Frederik Blechingberg, som ejede Nybrogård på det tidspunkt, stillede i 1912 et areal på 3½ tdr. land til rådighed for Valdemar Poulsen og hans eksperimenter. Forsøgsstationen var hermed en realitet. Poulsen fik bygget to skure, hvor det ene fortsat skulle være på stedet. Det andet "Esbjerghuset" blev købt af DR til en udstilling og er nu lagt "i arkiv". Forsøgsstationen kom tidligt til at hedde Lyngby Radio, fordi de teknikere, der arbejdede på stedet kom fra København og derfor tog toget hver dag til Lyngby og derfra med hestevogn fra jernbanestationen til radiostationen. Selv om radiostaionen ligger i Bagsværd blev den opkaldt efter Lyngby. Valdemar Poulsen vedblev med sine forsøg, og snart kom en anden studerende, P.O. Pedersen, og assisterede ham. Kollegiet på Bagsværdvej er opkaldt efter ham. Radioforsøgene faldt heldigt ud og i 1907 kunne Lyngby Radio kommunikere med skibe på afstande op til 2000 km. I 1914 blev Lyngby Radio stillet til rådighed for Staten og blev brugt som reserveanlæg for telegrafnettet under 1. Verdenskrig. I 1917 overtog Post og Telegrafvæsenet radiostationen, og i dag er Lyngby Radio den eneste kystradiostation i Danmark. Den kan modtage fra og sende beskeder til hele verden. Senere købte staten området og der i periode tanker om at placere et nyt universitetsbyggeri her.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Radiomarken. Kultur-, overdrev- og…

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Valdemar Poulsens kortbølgeradio og den senere Lyngby Radio

Løjtnant og intendant Otto Carl Frederik Blechingberg, som ejede Nybrogård på det tidspunkt,…