Rigsmarskens Hospital
Fakta

En af de første hospitalsstiftelser

Af

Man mener, Rigsmarskens Hospital i Auning stammer fra middelalderen. Det har oprindeligt fungeret som kirkelade til opbevaring af tiendekorn. Rigsmarsk Jørgen Skeel indrettede i begyndelsen af 1600-tallet laden som hospital. Det gamle hospital er et af de første…

Vis mere

Bidrag til Rigsmarskens Hospital

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Fattigforsorg og fryns

Tid / Periode 1600 1914
0 kommentar 0 anbefalinger

Det fortælles, at greven til Gammel Estrup i midten af 1800-tallet hentede hospitalets fattiglemmer en gang om måneden. Han kom i sin fornemme hestevogn og kørte dem til slottet. Her fik de et varmt måltid, så de bedre kunne klare sig resten af måneden. Desuden fik de hver udleveret en rigsdaler, som de kunne bruge, som de havde lyst. Da den sidste beboer flyttede ud af hospitalet i 1914, var de fattige ældre blevet en samfundssag efter fattigloven i 1891. Loven om alderdomsunderstøttelse gav på visse betingelser mulighed for en slags ”folkepension”, efter at man var fyldt 60 år. Det var dog først i 1936, at det offentlige begyndte at opføre selvstændige boliger til fattige ældre. Det var de kommunale pensionistboliger.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Rigsmarskens Hospital

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fattigforsorg og fryns

Det fortælles, at greven til Gammel Estrup i midten af 1800-tallet hentede hospitalets fattiglemmer…