Ringbo
Fakta

Plejehjemmet som maskine

Af

Ringbo er opført for Københavns Kommune i 1963 og tegnet af stadsarkitektens kontor. Plejehjemmet er bygget til psykiatriske patienter og har været brugt ti disse indtil afviklingen, der blev påbegyndt i 2014.

Vis mere

Ringbo

Tid / Periode 1963
0 kommentar 0 anbefalinger

Ringbos placering i forstadens grønne omgivelser viser et paradigmeskift, hvor sygehuse og plejeboliger af‐institutionaliseres og der tages afstand fra den autoritære, aflukkede institutionstype som var placeret i bymidten. I stedet blev pleje‐ og omsorgsinstitutionerne bygget i tæt‐lavstruktur var tilsvarende boliger opført i forstæderne i samme periode. Ringbo er en cirkelformet helingsmaskine med serviceringsfabrik i kælderetagen og i servicear til de ansatte. Samtidig med at beboelsesdelen skulle være hjemlig, har der været fokus på stordrift og et optimeret effektivt arbejdsmiljø for de ansatte. Den ubrudte gang i kælderetagen og storkøkkenet understreger at denne bygning er en rationel maskine. Det arkitektoniske udtryk er nyt og svarer til den tid, det er bygget i. Tidens materiale er gasbeton, eternit, store glaspartier og et forholdsvis let og prunkløst byggeri. Ligesom de klare geometriske former i planløsningen og bygningsprofilerne er typiske for periodens byggeri. Læs mere på www.byogland.dk > fredning > ringbo

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Ringbo

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Ringbo

Ringbos placering i forstadens grønne omgivelser viser et paradigmeskift, hvor sygehuse og…

Billeder (2)

Links (1)