Fordkassehus i Risbjergkvarteret
Fakta

Lovløse parcelejere

Af

Risbjergkvarteret i Hvidovre Kommune øst for Harrestrup Å blev udstykket i 1912. Kvarteret ligger mellem Holbækmotorvejen og Gammel Køge Landevej. Det omfatter omkring 1500 parcelhuse opført mellem 1912 og 2009. I begyndelsen dominerende selvbyggede sommerhuse…

Vis mere

Bidrag til Risbjergkvarteret

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Flugten til sommerhuse om vinteren

Tid / Periode 1922
0 kommentar 1 anbefalinger

Redaktør Jens Tybjerg ejede en parcel i Risbjerggårds Villaby og beskrev i begyndelsen af 1920’erne kvarterets udvikling i Hvidovre: ”Det første Parcellisten tænker paa, naar han har taget grunden i Besiddelse, er Sommerhuset. Det begynder han at tømre paa, endnu før han sætter Spaden i Jorden. Det er Husflidsarbejde det meste, og i første Omgang skæmmes Landskabet i høj Grad af alle disse mere eller mindre primitive Huse, der svarer til Indehaverens Evne…” Men selvbyggerne mærkede kvaliteten af indsatsen, når de søgte tilflugt i sommerhusene i trange tider: ”..mindst 30 Familier (har) maattet overvintre i deres smaa Træhuse, fordi de ikke kan skaffe sig anden Bolig. En lille Stue eller højst to, der i bedste Fald har dobbelte Bræddevægge ud imod Vestenvinden, udgør Hjemmet…”

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Risbjergkvarteret

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Flugten til sommerhuse om vinteren

Redaktør Jens Tybjerg ejede en parcel i Risbjerggårds Villaby og beskrev i begyndelsen af…

Billeder (3)