Tibirkevejen, 1
Fakta

Trafik over åen

Af

Ved Risby Å mellem Præstø og Næstved på Sjælland blev der i 1970’erne udgravet cirka 36 veje og vadesteder fra flere forhistoriske perioder. De ældste var fra den yngre stenalder mellem år 4.000 og 1.800 f.Kr. De bestod ganske enkelt af bundter af grene, der…

Vis mere

Bidrag til Risbyvejene

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Tungt lastet slæde efterladt

Tid / Periode -2500 900
0 kommentar 1 anbefalinger

Vikingetidsvejen ved Risby Å var en indviklet konstruktion. Vejen skulle passere den sumpede ådal. Netop hvor ådalen var vådest, gik brolægningen over i en vej af planker. Plankerne hvilede på et fundament af affaldstræ og sten: Grene, gamle vognhjul og knækkede vognaksler blev smidt i det sumpede område. Oven på fundamentet lagde man flere store sten. Den største vejede 700 kilo og blev slæbt til stedet på en slæde. Men da stenen var på plads, måtte vejbyggerne opgive at få slæden ud. Stenen var simpelt hen for tung. Først 1000 år senere blev slæden fjernet, da vejen blev genfundet og udgravet.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Risbyvejene

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Tungt lastet slæde efterladt

Vikingetidsvejen ved Risby Å var en indviklet konstruktion. Vejen skulle passere den sumpede ådal.…

Billeder (3)