Roesukkerfabriken "Lolland" Hovedbygning
Fakta

Søde ambitioner

Af

I 1872 begyndte brødrene Frederiksen, Nøbøllegård, for egne penge opførelsen af en stort anlagt sukkerfabrik i Holeby. Det var samme år, som C.F. Tietgen etablerede De Danske Sukkerfabrikker. I 1877 gik selskabet i Holeby fallit. Fabrikken blev overtaget af et…

Vis mere

Bidrag til Roesukkerfabrikken "Lolland"

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Roesukkerfabrikken ”Lolland”

Tid / Periode 1872 1959
0 kommentar 2 anbefalinger

Illustreret Tidende var et populært dansk ugeblad (1859-1924), der rapporterede om stort og småt i Danmark. Da Roesukkerfabrikken Lolland blev indviet i 1872 rapporterede man også. Her følger et uddrag: ”I Tirsdags den 11te December lagdes under levende Deltagelse af Egnens Folk Grundstenen til den Bygning, hvoraf vi idag meddele et Billede, Hovedbygningen til Actieselskabet ”Fabrikken Lollands” Roesukkerfabrik. Denne Fabrik er anlagt i Sydlollands overordentlig frugtbare Egne, hvor Jorderne er vel skikkede til Sukkerroens Dyrkning... Arbejdskraften er forud meget rigelig paa denne Egn, hvor der navnlig er en Mængde Husmænd med Jordlodder, og Selskabet har desuden sørget for at opføre en Række smukke Arbejderboliger, der ligge mellem Smaahaver paa et større Terrain nær ved Fabriken. Her bygges senere ogsaa Skole og Marketenderi med Udsalg.”

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Roesukkerfabrikken "Lolland"

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Roesukkerfabrikken ”Lolland”

Illustreret Tidende var et populært dansk ugeblad (1859-1924), der rapporterede om stort og småt …

Billeder (1)

Videoer (1)

  • Video