Medtag fortællinger fra stederne Udskriv
1001 fortællinger om Danmark Kulturarvsstyrelsens logo

På tur omkring Brøndums Hotel

Rutefakta

Længde: 39.7 km Varighed: 53 min. (Bil)

Rutevejledning

Fortællinger på ruten

Skagen og Brøndums Hotel

Fakta

Malernes samlingssted

Af

Brøndums Hotel ligger på Anchersvej 3 i Skagen. Hotellet var fra 1870’erne samlingspunkt for skagensmalere som Peder Severin Krøyer, Anna og Michael Ancher. Arkitekten Ulrik Plesner stod for flere udvidelser af Brøndums Hotel omkring århundredeskiftet. Dele af hotellet brændte i 1954 og 1959. Brøndums spisesal blev designet i 1891 af Plesner i samarbejde med kunstneren Thorvald Bindesbøll. Spisesalen blev udsmykket med de mange malerier, som familien Brøndum modtog gennem årene. Skagensmalerne brugte sådanne billeder til at betale for mad og logi. Spisesalen blev i 1946 overført til Skagens Museum, hvor den kan ses i dag.

Offentligt tilgængelig
Design af Brøndums spisesal: 1891
Brøndums spisesals overflysning til Skagens Museum: 1946

Ustandseligt spisende kunstnere

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1874 - 1900

Brøndums spisesal dannede rammen om skagensmalernes sociale liv. Tidens toneangivende litterat Georg Brandes beskrev samværet, så man skulle tro, at kunstnerne aldrig bestilte andet end at hænge ud sammen. ”Det hele selskab sad fra Morgen til Aften om bordet hos Brøndums, ustandseligt spisende, drikkende, debatterende, drøftende, modsigende, fældende. Et par Gange om Dagen rejste man sig fra Bordet og gik i Vandet.” P.S. Krøyers maleri Ved frokosten fra 1883 viser den venskabelige og festlige stemning blandt kunstnerne. Billedet hænger i Brøndums spisesal sammen med en frise af portrætter af de personligheder, der blev optaget i kunstnerkredsen. Brøndums spisesal fremstår som et mindesmærke over skagensmalernes nære fællesskab.

Om Anne Anchers Bror

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1880 -

Omkring år 1880, da han selv var midt i 20erne, overtog Christen Degn Brøndum Brøndums Hotel. Han var storebror til den eneste af Skagensmalerne, der rent faktisk var født i Skagen, nemlig Anne Ancher, som var gift med en anden af Skagensmalerne, Michael Ancher. Christen Degn Brøndum havde en tæt relation til kunsten gennem søsteren og Brøndums Hotel, der siden 1870erne var samlingspunkt for Skagensmalerne. Malere, som hvis de ikke havde penge, kunne betale for kost og logi med ét af de mange billeder, der stadig kan ses på Brøndums Hotel og Skagens Museum.

Fiskepakhusene i Skagen

Fiskepakhusene
Fakta

Dansk design på havnen

Af

De karakteristiske røde træbygninger på Skagens havn er opført 1905-07 af arkitekt Thorvald Bindesbøll. Havnen blev anlagt næsten samtidigt. Med gavlenes regelmæssige takker genspejler rækken af fiskepakhuse bebyggelser fra ældre tid i Norden. Motivet kendes fra Bergen og Trondheim. Det har uden tvivl været mere almindeligt i ældre tid, også i Danmark. Sådanne pakhuse er næsten altid opført i træ, og derfor har brande gennem århundreder været med til at udrydde dem. Pakhusene minder om bebyggelser i hansestæderne, og stilen er velkendt i havne omkring Østersøen.

Offentligt tilgængelig
byggeår: 1905-07

Sjælden succes med bygningskunst

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1905 - 1907

Thorvald Bindesbøll er ikke kun manden bag fiskepakhusene i Skagen. Han er en af Danmarks store designere. Af sine samtidige blev han altid kaldt Bøllen. Som designer er Bindesbøll især kendt for sin frodige keramik. Thorvald voksede op med kunst og arkitektur som søn af Thorvaldsens Museums arkitekt, Gottlieb Bindesbøll. Sin uddannelse fik Thorvald på Kunstakademiets Arkitektskole. Med sjælden fantasi forstod han at tumle leret og skabte sin egen stil i vaser og sølvtøj, som også internationalt vækker beundring. Hans bygninger blev af mere tvivlsom værdi. Fiskepakhusene har en særlig position. Med træfsikkerhed har Bindesbøll fortolket et gammelt motiv. Stilen er gjort så dansk og naturlig, at fiskepakhusene er blevet forbillede for moderne havnebyggeri.

Skagens Museum

Skagens Museum fra bagsiden
Fakta

Skagensmalernes museum

Af

Skagens Museum har verdens største samling af skagensmalernes værker fra perioden 1870-1930. Skagens Museum blev stiftet i 1908. Formålet var at samle og bevare nogle af skagensmalernes værker i de omgivelser, hvor de blev skabt, og gøre dem tilgængelige for et større publikum. I dag har museet ca. 1800 værker. Udover den faste udstilling, er der løbende særudstillinger. Adr: Brøndumsvej 4, 9990 Skagen DK Tlf. +45 98 44 64 44 Web: www.skagensmuseum.dk

Offentligt tilgængelig

Skagen - de unge kunstneres inspiration og tilflugtssted

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1908 - 2011

Fra slutningen af 1870'erne og frem til århundredskiftet var Skagen et internationalt mødested for unge kunstnere. Fælles for dem var, at de inspireret af naturalismen og friluftsmaleriet søgte nye steder og motiver, og i løbet af 1880erne blev Skagen forvandlet til en kunstnerkoloni, hvor der både var plads til arbejde og fest. Kunstnernes foretrukne motiver var fiskernes arbejde på stranden, de små fiskerhjem, naturen og det sociale liv blandt kunstnerne. Skagensmalerne opnåede allerede i deres samtid verdensberømmelse på store udstillinger i udlandet. De mest fremtrædende skagensmalere er Anna og Michael Ancher og P.S. Krøyer. Men også kunstnere som Holger Drachmann, der både digtede og malede, Viggo Johansen, Carl Locher, Laurits Tuxen og de nordiske kunstnere Christian Krohg og Oscar Björck var med til at sætte Skagen på landkortet.

Skagens tre fyr

Det Grå Fyr
Fakta

Blus på toppen af Danmark

Af

Hvert år den 23. juni til Sankt Hans sættes blus i Skagen Vippefyr. Det er både en turistbegivenhed og en markering af Skagens position i dansk fyrhistorie. Vippefyret er opstillet i 1958 som en rekonstruktion af det oprindelige fyr, opført på samme sted i 1627. Skagen fik Danmarks første fyr i 1561, et såkaldt papegøjefyr, formentlig en primitiv udgave af vippefyret. I 1747 fik Skagen Det Hvide Fyr, tegnet af datidens store arkitekt Philip de Lange. Det blev i 1858 afløst af Det Grå Fyr. Med sine 46 meter var det dengang Danmarks højeste fyrtårn.

Offentligt tilgængelig
Byggeår: : 1561, 1747, 1858

Verdens første fyrvæsen

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1627 - 1858

Da Frederik den Anden den 8. juni 1560 besluttede at opstille de første danske fyr på Skagen, Anholt og Kullen, gav han startskuddet til det danske fyrvæsen. Initiativet gjorde Danmark til foregangsland, når det galdt om at beskytte den internationale søfart. Kongen havde dog også økonomiske interesser i reformen. Han kunne opkræve fyrpenge af de forbipasserende skibe. De første fyr brugte træ som brændsel, men det var både ineffektivt og besværligt at skaffe i store mængder. Den næste generation af lygter brændte tran eller talg. Senere gik man over til at fyre med kul. I dag har de elektriske fyr taget over.

Den tilsandede kirke

Den tilsandede kirke tårnet
Fakta

Flyvesandet æder alt

Af

Et kirketårn stikker op af sandet i Skagen Klitplantage. Resterne af byens gamle kirke er blevet vandreklittens bytte. Kirken lå, som i så mange jyske sogne, for sig selv fra den blev bygget. Gennem 1700-tallet blev den gradvis dækket af flyvesand, og til sidst måtte man opgive at bruge den. Den blev lukket i 1795 og i 1810 blev skibet revet ned. Et par årtier senere blev en ny kirke bygget inde i Skagen Østerby. I dag står kun tårnet tilbage. Og det har stået der siden under sanddynger, der bare bliver større og større.

Offentligt tilgængelig
Lukket: 1795
Skib nedrevet: 1810

En historie fra klitterne

Fortællingen skrevet af

Tid / Periode: 1700 - 1795

I ”En historie fra klitterne” fra 1859 fortæller H. C. Andersen, hvordan hovedpersonen Jørgen begraves i kirken, netop som den forsvinder i sandet: ”Jørgen var ikke at finde i Skagen by eller mellem klitterne hvor de søgte. […] Hans legeme lå jordet i den største sarkofag, i kirken selv; Gud havde i stormen kastet jord på kisten, det tunge sandlag lå der og ligger der endnu. Sandflugten har dækket de mægtige hvælvinger. Klittjørn og vilde roser vokser hen over kirken, hvor vandreren nu skrider hen til dens tårn, der peger op af Sandet, en mægtig ligsten på graven.” Men i virkeligheden var graven altså tom.

1001 fortællinger om Danmark

Kulturstyrelsen
H.C.Andersens Boulevard 2
1553 København V
Tlf. 33 74 51 00

Kontakt:
web@kum.dk