Olaf Ryes banested
Fakta

Kæmpehøj rejst for at mindes general Rye

Af

Nordre Kobbelvej ca. nr. 43 Menneskeskabt kæmpehøj. Opført ca. 1858

Vis mere

Ryes Høj har en lang og mærkelig historie

Tid / Periode 1858 2017
0 kommentar 0 anbefalinger

På den plet, hvor Rye faldt den 6. juli, blev der straks stukket en større gren i jorden, for at man atter kunne genfinde stedet. Nogle dage efter førte kommandantskabet en større sten til stedet. 6. juli 1850 rejstes en høj flagstang. På denne hejstes et dannebrogsflag på efterfølgende 6. Juli-dage. I 1858 var flagstangen faldefærdig. Opsynsmand Lars Munch fik da den idé at rejse et varigt minde i form af en kæmpehøj. Lars Munch opnåede myndighedernes billigelse af sin plan og indsamlede de nødvendige midler. Kommunen tilbød at afgive areal såvel til højen som til en vej derhen. Men, men, men! Lars Munch gjorde sig nogle overvejelser. Sten og flagstang havde i otte år stået næsten upåagtet derinde på marken. Ville højen ikke få større betydning, hvis den rejstes ved alfarvej? Resultatet blev, at højen blev opført, hvor den nu står, uden indsigelse fra nogen myndigheder 300 alen fra stedet, hvor Rye døde. Heldigvis er Ryes banested ikke gået tabt. Det er indmålt af en landinspektør i 1886. I dag fører en sti bag om højen og ned til en mindesten med påskriften ”Olaf Rye”. I 1894 blev højen istandsat, og der blev opsat et våbenskjold over portalen. Ældre fredericianere husker endnu højen med denne prydelse. En tjørnehæk danner i dag en smuk ramme om højen. Henning Møberg Voldmester

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Ryes Høj

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (4)

Ryes Høj har en lang og mærkelig historie

På den plet, hvor Rye faldt den 6. juli, blev der straks stukket en større gren i jorden, for at…

Der er stor mystik om general Olaf Ryes død

Der er stor mystik om General Ryes død. I tidsskriftet ”Vort Forsvar” fra 1896 er der…

General Rye satte verdensrekort i skihop

General Rye satte den første verdensrekord i skihop og opgav forkert fødselsår. Han blev født…

Se flere fortællinger

Billeder (2)