Sæby Vandmølle
Fakta

Fra kornmølle til strømkilde

Af

I 1640 blev der opført en vandmølle ved Sæby Ås udløb i Kattegat. Møllen var i to perioder i 1600-tallet kongens. Ellers tilhørte den Sæbygård indtil 1747. Elisabeth Bille nyopførte kornmøllen i 1710 og fik ret til at opkræve bropenge af folk, der krydsede…

Vis mere

Bidrag til Sæby Vandmølle

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Møllerens brev til kongen

Tid / Periode 1640 2009
0 kommentar 0 anbefalinger

I 1600-tallet opfattede man samfundets inddeling i stænder som givet af Gud. Der var en verden til forskel på møllerens liv og den enevældige konges. Men mølleren kunne alligevel godt henvende sig direkte til sin fyrste og møllens ejer. Da Sæby Vandmølle i 1690’erne blev ødelagt af sandflugt, skrev møller Anders Oloffsen i 1698 et brev til Christian den Femte. Her tilbød Oloffsen 35 rigsdaler per tønde hartkorn for møllen. Mølleren henvender sig til kongen med ordene: ”Stormægtigste Konge Allernådigste Arveherre” og underskriver sig, ”Eders kongelige majestæts allerunderdanigste tro arve-undersåt”. Kongen solgte nu ikke møllen til sin arveundersåt, men satte den på auktion.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Sæby Vandmølle

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Møllerens brev til kongen

I 1600-tallet opfattede man samfundets inddeling i stænder som givet af Gud. Der var en verden til …

Billeder (8)