Sandholt Slot
Fakta

Et gods i BROBY

Af

Sandholts oprindelse er ikke helt klar, men gården opstod formentlig som en avlsgård under Arreskov Gods i 1200-tallet. Navnet Santholte optræder første gang i 1423 og betyder sandet skov. På dette tidspunkt ejedes Sandholt af Krummedige-slægten. I sidste…

Vis mere

Mere om Sandholts historie

Tid / Periode 1200 2016
0 kommentar 0 anbefalinger

Midt i 1500-tallet overtog Erik Rud Sandholt. Dernæst overtog Erik Ruds søn Knud Rud gården, som nedbrændte i 1590. I årene herefter blev Sandholt genrejst. Knud Rud giftede sig i 1607 med Ellen Marsvin, som overtog gården i 1611. Rudfamilien nægtede imidlertid Knud Ruds enke adgang til Sandholt, og i 1623 tabte hun en retssag til Knud Ruds bror, Corfitz Rud, som ejerskabet overgik til. Ligeledes måtte hun betale en klækkelig bøde for at have forhugget skovene samt fjernet alt udsmykning på Sandholt. Ellen Marsvin ejede på samme tid bl. a. Vallø på Sjælland, Nørlund Slot, Rosenvold og Ellensborg – i dag Holckenhavn, hvortil hun bragte værdierne fra Sandholt. Hun ejede også øerne Tåsinge og Thurø. Ellen Marsvin blev som 17 årig i 1589 gift 1. gang med Ludvig Munk til Nørlund og Lundegård og blev i dette ægteskab moder til Kirsten Munk. Kirsten Munk blev i 1615 gift med kong Christian 4.. At være svigermoder til Christian 4., fik stor betydning for Ellen Marsvin som ivrig godssamler, idet kongen overdrog hende forvaltningen af hustruens og børnenes økonomi. Lensafløsningen i 1919 gjorde, at Axel Lund i 1923 måtte afgive 148 ha af de ellers 570 ha til staten sammen med en klækkelig afgift. I 1942 blev slottet og en del af avlsbygningerne udlejet til civilforsvaret. Denne lejekontrakt blev opsagt i 1969, hvor civilforsvaret flyttede til Det gamle sygehus i Middelfart.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Sandholt Slot

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Mere om Sandholts historie

Midt i 1500-tallet overtog Erik Rud Sandholt. Dernæst overtog Erik Ruds søn Knud Rud gården, som …

Billeder (11)