Indkørslen til Sigerslev
Fakta

Sigerslev LCA (Launch Control Area)

Af

For enden af en lille uanseelig sidevej til Gydevej øst for Store Heddinge, lå en af de fire afskydningspladser for de danske NIKE raketter. Den første danske SAM (surface to air missile) enhed, blev formeret i Fort Bliss, El Paso USA i 1959. Efter endt uddannelse…

Vis mere

Danmark, Nike og Atomvåben

Tid / Periode 1960 1985
0 kommentar 0 anbefalinger

De dobbelte hegn og vagtens indretning med adskillige vagttårne er interessant Disse er ikke almindelig dansk standard. Forklaringen på denne høje sikkerhed er at det kunne blive nødvendigt at ændre armeringen af raketterne fra konventionelle ladninger til atomladninger. Skulle dette ske, ville det foregå i LCA, afskydningsområdet Danmark havde, efter kraftigt Sovjetisk pres midt i halvtredserne (Bulganin) afslået at have atomvåben på dansk jord. Men lige syd for grænsen i Rendsborg, lå atom-våben beregnet til det danske forsvar. Artilleriet havde allerede skydeskemaer for atom-ladninger liggende. I et memo fra forsvarschefen til regeringen (forsvarsministeren) i april 1959, fastslås det, at det begrænsede antal missiler ikke var effektive, medmindre de var udrustet med nukleare sprænghoveder. Og her var der både tale om de SAM (NIKE surface to air missiles) luftvåbnet havde som de SSM ( Honest John Surface to surface missiles) som hæren havde været i besiddelse af siden 1960.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Sigerslev afskydningsplads for…

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Danmark, Nike og Atomvåben

De dobbelte hegn og vagtens indretning med adskillige vagttårne er interessant Disse er ikke…

Billeder (1)