Steder

vikinger

Flere 1 / 2

Bork Vikingehavn

Ringkøbing-Skjern Museum

Bork Vikingehavn

1 fortælling

Bork Vikingehavn

Marianne Bloch Hansen

Bork Vikingehavn

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Vest'

Museet Ribes Vikinger

Marianne Bloch Hansen

Museet Ribes Vikinger

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Vest'

Ribe VikingeCenter langhus

Marianne Bloch Hansen

Ribe VikingeCenter

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Vest'

Sagnlandet Lejre

Marianne Bloch Hansen

Sagnlandet Lejre

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Øst'

Trelleborg

Marianne Bloch Hansen

Trelleborg

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Øst'

Aggersborg

Marianne Bloch Hansen

Aggersborg og Vesthimmerland

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Vest'

Vikingemuseet Ladby, skibsgraven

Marianne Bloch Hansen

Vikingemuseet Ladby

1 fortælling Indgår i ruten 'I vikingernes spor gennem Danmark Øst'

Vikingecenter Fyrkat

Marianne Bloch Hansen

Vikingecenter Fyrkat

1 fortælling

Flere 1 / 2