Marius Pedersen og Arnold Frederiksen
Fakta

Det var det mindste ud af ialt 15 gravesteder

Af

Ved Lumby Strandens inddæmning i 1942 blev der pludselig landfast adgang til nye skallebanker, der dog snart viste sig ikke at være så rentable som på den anden side af Stige Ø. Historien om skalleeventyret er kun bevaret i brudstykker, men da produktionen var på …

Vis mere

Bjarne F Knudsen's besøg på Lumby Strandens skalleværk

Tid / Periode 1942 1961
0 kommentar 0 anbefalinger

Undertiden besøgte jeg sammen med min fætter Uffe ”Jack” Larsen skallegraveriet ved Stige. Hans farfar Martin Larsen (søn af folketingsmand Mads Larsen, Hessum), farbror Knud, faster Doris og hendes mand Verner Højland var i 1950-erne engageret i graveriet hvor de ejede det mindste af skalleværker som lå ved pumpestationen på Lumby Stranden og hvor de undertiden også arbejdede sammen med dem i ”sortehusene” på Stige Ø. På dette noget mindre anlæg på Lumby Stranden arbejdede bl.a. min mors fætter Helmer Christiansen og Poul Knudsen (bror til ”Nolle”) fra Ørritslev Skov var i en periode formand. Thorvald Pedersen, Gerskov Mark arbejdede på Bogø skalleværket og var også drænings grøftegraver.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Skalleværket på Lumby Stranden

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Bjarne F Knudsen's besøg på Lumby Strandens skalleværk

Undertiden besøgte jeg sammen med min fætter Uffe ”Jack” Larsen skallegraveriet ved Stige.…

Billeder (2)