Sortehusene på Stige Ø
Fakta

Seden Stranden var uudtømmelig for skaller

Af

Skallegravningen bredte sig også til selve fjorden, og maskiner overtog det slidsomme arbejde med at grave skallerne fri af fjordbunden, hvor de ofte lå i et metertykt tæppe. Nogle steder kunne der pejles skaller helt ned i 12 m dybde - andre steder dybere. De…

Vis mere

Bidrag til Skalleværket Seden Strand og Stige Ø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Sortehusene på Stige Ø

Martin Larsen (søn af folketingsmand Mads "Laus" Larsen, Hessum), sønnen Knud, datteren …

Billeder (4)