Skanderborg KC

Tid / Periode 1963 1992
0 kommentar 0 anbefalinger

Bunkeren er opført i sept.1944 og bygherren var Kommandierender General und Befehlshaber der deutschen Luftwaffe in Dänemark, dvs. det tyske Luftwaffe, som i 1944 placerede sit danske hovedkvarter i Skanderborg. Bunkeren er af den såkaldte ”Regelbautype” , L484, og den skulle fungere som kommunikationsbunker sammen med det eksisterende tyske anlæg Stützpkt. Skanderborg. Men bunkeren nåede ikke at blive taget i brug inden krigen var slut. Bunkeren lå øde hen indtil 1950’erne, hvor Den kolde Krig blev mere truende, og Civilforsvarsstyrelsen foreslog, at den skulle anvendes til Kommandocentral for Skanderborg. Den blev sat i stand, og der blev tilbygget et rum til politiet. Kommandocentralen indeholdt nu en gassluse, et stabsrum, et signalrum, et kontorrum til politiet og et soverum. Bunkeren blev taget i brug i 1963. Her udarbejdedes krigs- og civile beredskabsplaner, og indtil opbruddet i Østeuropa 1990 fungerede bunkeren som kommandocentral med månedlige signal - og planspilsøvelser. Det siges, at hvis regentparret opholdt sig på Marselisborg Slot i Århus, og byen blev angrebet, da skulle familien evakueres til bunkeren i Skanderborg. Når man ser de ydmyge lokaliteter må historien dog betragtes som en skrøne. Skanderborg KC fremtræder i dag fuldstændig intakt med nøjagtig den indretning og det inventar, som den havde, da Den kolde Krig blev afblæst, og planen er, at den skal indgå i Skanderborg Museums formidling af historien om den kolde krig. Links: http://www.skanderborgleksikon.dk/index.php/Koldkrigsbunkeren

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Skanderborg KC

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Skanderborg KC

Bunkeren er opført i sept.1944 og bygherren var Kommandierender General und Befehlshaber der…