Orlogsskibet Trefoldighed
Fakta

Blandt Danmarks største ferskvandssøer

Af

Skanderborg Sø ved Skanderborg, består af de to sammenhængende søer Store Sø og Hylke Sø, som er en del af Gudenåsystemet. Søen har et overfladeareal på 632 hektar, en gennemsnitlig dybde på 8 meter, og 18 meter dyb på det dybeste sted. Søen rummer 49,3…

Vis mere

Bidrag til Skanderborg Sø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Christian d. 4.´s flåde i Skanderborg Sø

I lensregnskaberne fra Skanderborg Slot oplyses det, at man i 1604 havde en flåde på 5 større…

Billeder (1)