Skarregård kort
Fakta

Et godt sted at leve

Af

Egnen omkring Skarregaard på Nordmors har været beboet af mennesker siden oldtiden. Området har spor af bopladser, gravhøje fra bronze-, sten- og jernalder, en storgård fra vikingetiden, en borg med voldsted fra middelalderen og en adelig sædegård. I dag er…

Vis mere

Bidrag til Skarregaard

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Billeder fra Skarregaard

Udsigt over Limfjorden fra Skarregaard

Strandsletten med de to søer er fyldt med dyre- og planteliv. Den er fredet.

År: 2007 FOTO:Anna Noe Bovin, Morslands Historiske Museum

Vaskedag
Karlekammeret.
Høst i Skarregård.
Kravlenissen.
Høst.
Efterårspløjning
Krydderurter
Naturvejledning
Georginer
Krogsbjergmanden
Purpur-gøgeurt
Udsigt over Limfjorden fra Skarregaard
Skarregaards trappesten
Skarregård kort

Bidrag til Skarregaard

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Stormflod knuste alt undtagen gejst

Den unge Jørgen Christian Overgaard købte i 1832 Skarregaard. Det blev optakten til fire…

Billeder (14)