Kort 1912
Fakta

Danmarks største engvandingsanlæg

Af

I 1871-72 blev Store Skjernå Kanal anlagt af Hedeselskabet. Den 23 kilometer lange kanal blev Danmarks største engvandingsanlæg, hvormed 1100 hektar eng kunne kunstvandes ved overrisling. Kanalen løber fra Rind Ås udløb i Skjern Å vest for Arnborg Kirke og til…

Vis mere

Bidrag til Skjern Å Nørrekanal

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Overrisling med bonus

Tid / Periode 1872
0 kommentar 0 anbefalinger

I begyndelsen af 1800-tallet voksede interessen for engvanding betydeligt. Ved overrisling kunne græsudbyttet på engene nemlig forøges, og derved kunne husdyrholdet vokse tilsvarende. Samtidig fik hedegårdene mere staldgødning til markerne med forbedret kornudbytte til følge. Indtil omkring 1910, hvor interessen for engvanding dalede, blev der anlagt omkring 600 kilometer vandingskanaler, som kunne vande omkring 10.000 hektar eng. De fleste engvandingsanlæg blev etableret ved de vestjyske åer: Skjern Å, Karup Å, Storåen, Vorgod Å og Varde Å. Store Skjernå Kanal regnes som det største og et af de bedst bevarede kulturminder fra hedeopdyrkningens første århundrede. Mange større fælles engvandingsanlæg blev anlagt efter Hedeselskabets grundlæggelse i 1866.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Skjern Å Nørrekanal

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Overrisling med bonus

I begyndelsen af 1800-tallet voksede interessen for engvanding betydeligt. Ved overrisling kunne…

Billeder (5)

Links (1)